Udskriv denne side

Arrangementer

Generalforsamling for diabetes Vejle lokalforening 27-2-2020.

Sted: Petersmindehallen, Petersmindevej, 7100 Vejle – MØDELOKALE

Program:

Start kl. 18.00 med let menu og en gratis drikkelse.

Efter spisning ca. 18.30 kommer Jane Kudsk fra Vejle og holder foredrag. Hun har for nyligt udgivet bogen ”Spis Dig Fri for type 2 diabetes” og vil bl.a. fortælle:

· Hvorfor så mange mennesker har Type 2 diabetes i dag, og hvad det egentlig er for en sygdom

· Hvad der skal til, for at du kan sænke blodsukkeret helt naturligt – uden at sulte dig selv

· Hvordan du kan sænke dit behov for medicin ved at spise dig mæt i helt almindelig mad

Ca. 20.00 starter Generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/gruppens virke i det forgangne år

3) Godkendelse af regnskab 2018

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens/gruppens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter

6) Valg af 3. til bestyrelse, Gerda Hagemann Pedersen modtager genvalg, Ellen Markussen modtager IKKE genvalg og Tommy Bro modtager genvalg, suppleant Elma Hansen fra sidste år træder gerne ind, og andre må jo også gerne stille op, (men altså ikke nogen ”fare” ved og møde op)

7) Derudover skal der vælges to bestyrelsessuppleanter, der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant

8)  Valg af en kritisk revisor

9)  Eventuelt

Under Generalforsamling serveres kaffe, te og sund (kage)

Tilmeldingsfrist 21-2-2020 VIGTIGT af hensyn til mad:

På mail vejle@diabetes.dk - Husk Navn på deltager – du er ikke tilmeldt før du har modtaget en bekræftelse.

BEMÆRK DET HELE ER GRATIS, Håber vi ses –

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

Tommy Bro

 

Vores facebookside er opdateret med de forskellige begivenheder

Yderligere informationer kan findes her, eller på vores FB gruppe - når vi kommer næmere det enkelte arrangement.

Hvis du har forslag til foredrag som du mener er relevante for målgruppen, er du velkommen til at skrive til vejle@diabetes.dk

Sidst opdateret: 26-01-2020